Υποχονδρία

Υποχονδρια. Υπάρχει ασυνείδητη ψυχική αιτιολογία. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην κατανόηση των αιτίων οι οποίες προκάλεσαν τα υποχονδριακά συμπτώματα. Επίσης διευκολύνει στην ανάδυση απωθημένων συναισθημάτω...