Ο φόβος της πτήσης

 H Φοβία της Πτήσης (ΦΠ) είναι μια ειδική φοβία που επιφέρει ψυχο-κοινωνική δυσλειτουργία στο 13% του πληθυσμού (Curtis et al., 1998). Σε πιο ήπιες μορφές, το πρόβλημα εμφανίζεται στο 10-40% του ενήλικου...