Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, Στόχοι και Δεσμεύσεις

Από τις αρχές του 2018 και βάσει του νέου Επιμελητηριακού Νόμου, συγκροτήθηκαν στις Περιφέρειες της Χώρας τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια, με στόχο την αρτιότερη και αποδοτικότερη συνεργ...