Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστά πατατάκια από την Αγορά.

Πατατάκια από την Ολλανδία ανακαλεί ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων από την αγορά . Ο ΕΦΕΤ είχε ενημέρωση  μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης  για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τη διακί...