Εντάχθηκαν τρία σημαντικά νέα έργα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εγκρίθηκε η πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τριών σημαντικών έργων. Πρόκειται για τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Συγκε...