Εγρήγορση του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη Δυτική Αττική

Ανάγκη για συνεχής Ελέγχους  και Επιτήρηση  για τυχόν εμφάνιση λοιμώξεων. Η ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και αυξημένη εγρήγορση για  πιθανή εμφάνιση λοιμώξεων λόγο της φυσικής καταστροφής στη Δυτική Αττικ...