Ο Νίκος Σταυρέλης παίρνει θέση για την δεύτερη Κυριακή

  Η Θέση μας για τη Δεύτερη Κυριακή Κορίνθιες και Κορίνθιοι Την προηγούμενη Κυριακή μας τιμήσατε με το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 23,02% σε όλο το Δήμο Κορινθίων με 8 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατατ...