Ουσιαστικές και Ωφέλιμες Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Βέλου-Βόχας

Σοβαρό και απτό είναι το ενδιαφέρον και οι δράσεις σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών από το τμήμα πρόνοιας, του Δήμου Βέλου-Βόχας. Σε συνεργασία τους ειδικούς συνεργάτες ψυχολόγο και κοινωνική λ...