Λουκέτο στο Κέντρο Νεμέας τα Σ.Κ από τον Μάρτιο.

Κλείνουν Κέντρο Νεμέας τα Σάββατο-Κύριακα από τον Μάρτιο. Κλείνει από τον Μάρτιο το Κέντρο Νεμέας τα Σάββατο-Κύριακα από τον Μάρτιο 2016. Ο επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας  Αριστοτέλης Καλλ...