Το πλοίο – φάντασμα που ανακαλύφθηκε 15 μέτρα κάτω από τη γη

132 χρόνια μετά τη βύθισή του, ήταν θαμμένο μέσα στη λάσπη, που το προστάτεψε από τη φθορά του χρόνου.    Εντυπωσιακές φωτογραφίες με τα ευρήματα... Το 1987, μια ομάδα από κυνηγούς θησαυρών ανακάλυψε έ...