12η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης στο Ηράκλειο Κρήτης

«Πρόληψη: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής» Κάθε δύο χρόνια όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων συναντιούνται σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας και μοιράζονται καλές πρα...