Συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΦΟΔΣΑ για τα απορρίμματα

Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, που θα αποτελέσει το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης των...

Δήμος Βέλου Βόχας – Πρόταση για διαχείριση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 ο Δήμος Βέλου Βόχας υπέβαλλε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, με...