0589050B5CD042D85C7BE42C3D31B820

Τα μέλη του ΣΤ΄ ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, (Κ.Κ.Π.Δ.Κ.) θα πραγματοποιήσουν ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ, με σκοπό την οικονομική στήριξη του Ευθύμειου Κέντρου Κορίνθου, το διάστημα από 22 έως και 28 Μαρτίου 2014 στο χώρο του φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου Κορίνθου και ώρες λειτουργίας 10.00-13.00 και 18.00-20.00 μ.μ.

shares