Αποτελέσματα Πρυτανικών Εκλογών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Εκλέχθηκε Πρύτανης ο Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθησαν Πρυτανικές εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για το αξίωμα του Πρύτανη έλαβαν:

  1. Αθανάσιος Κατσής (Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής): 60%
  2. Αντώνιος Μπουκουβάλας (Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 40%

Για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έλαβαν:

  1. Γιώργος Ανδρειωμένος (Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας): 23,53%
  2. Ιωάννης Δουβής (Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού): 9,15%
  3. Νικόλαος Ζαχαρίας (Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) : 7,84%
  4. Σοφία Ζυγά (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής): 22,22%
  5. Γεώργιος Κυπραίος(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού): 5,88%
  6. Γεώργιος Λέπουρας (Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) : 15,68%
  7. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας): 5,23%
  8. Αστέριος Τσιάρας (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών): 10,46%

 Πρύτανης εκλέγεται ο Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι:

Καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά

Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας

Αναπληρωτής Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας

Το νέο Πρυτανικό σχήμα αναλαμβάνει καθήκοντα από 01.12.2017.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

shares