skoupidia-dromoi-kindinos-660 1
Η χθεσινή απόφαση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ανέβηκε στη Διαύγεια. Στην απόφαση αυτή δεν μιλάνε για το πού θα πάνε τα σκουπίδια, απλά δίνουν την άδεια στο δήμο Τρίπολης να διαχειριστεί και να μεταφέρει 1500 τ. αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

Η απόφαση του ΦΟΔΣΑ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%91%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%9E%CE%9D%CE%92-%CE%A3%CE%9C9/document?inline=true

Κατά τη Συνεδρίαση αυτή της Ε.Ε. ήσαν παρόντες οι κ. κ. :
1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος
2. Πνευματικός Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
3. Νίκας Παναγιώτης Μέλος Ε.Ε.
4. Γρυπιώτης Ιωάννης Μέλος Ε.Ε.
5. Καφαντάρης Δημήτριος Μέλος Ε.Ε.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν οι κ.κ.:
1. Ανδριανάκος Ευάγγελος Μέλος Ε.Ε.
2. Καμπόσος Δημήτριος Μέλος Ε. Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Αρ. Απόφασης 30 / 2014
Στην Τρίπολη σήμερα στις 08 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μετά
από την με αριθμό πρωτ. 174/7-10-2014 πρόσκληση του προέδρου της Ε.Ε. κ.
Σμυρνιώτη Ιωάννη, συνήλθε στα γραφεία της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε έκτακτη
συνεδρίαση η Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να συζητήσει και να λάβει
απόφαση με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιότητας προς το Δήμο Τρίπολης για
διαχείριση 1.500 ton αστικών απορριμμάτων».
Κατά τη Συνεδρίαση αυτή της Ε.Ε. ήσαν παρόντες οι κ. κ. :
1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος
2. Πνευματικός Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
3. Νίκας Παναγιώτης Μέλος Ε.Ε.
4. Γρυπιώτης Ιωάννης Μέλος Ε.Ε.
5. Καφαντάρης Δημήτριος Μέλος Ε.Ε.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν οι κ.κ.:
1. Ανδριανάκος Ευάγγελος Μέλος Ε.Ε.
2. Καμπόσος Δημήτριος Μέλος Ε. Ε.
Η Ε.Ε. βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία
Εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ο κ. Πρόεδρος είπε:
Με το αριθ. Πρωτ. 57891/07-10-2014 έγγραφό του ο Δήμος Τρίπολης ζητά να του
εκχωρηθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης ΑΣΑ ώστε να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση
1.500 ton απορριμμάτων που βρίσκονται συσσωρευμένοι στους δρόμους της πόλης.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Τρίπολης,
προτείνεται η εκχώρηση αρμοδιότητας προς το Δήμο Τρίπολης για διαχείριση 1.500 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ton αστικών απορριμμάτων, ως προσωρινό μέτρο έως ότου δοθεί οριστική λύση στο
πρόβλημα.
Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζουν ομόφωνα
• Την εκχώρηση αρμοδιότητας προς το Δήμο Τρίπολης για διαχείριση
1.500 ton αστικών του απορριμμάτων.
• Την αποστολή της παρούσας απόφασης στον κ. Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου προς έλεγχο.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
Περιφερειακού Συνδέσμου
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
Ιωάννης Σμυρνιώτης
Τα Μέλη
Πνευματικός Αλέξανδρος
Γρυπιώτης Ιωάννης
Νίκας Παναγιώτης
Καφαντάρης Δημήτριος

1-72231e61fb

shares