Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη 1930-1947

Ο Nicholas Victor Artamonoff φωτογράφισε τα ίχνη του Βυζαντίου στην αστική ζωή της Κωνσταντινούπολης του περασμένου αιώνα Ο Ρώσος Nicholas Victor Artamonoff (1908-1989) έφτασε στη Κωνσταντινούπολη το 192...