Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου : 4ο Τακτικό Συνέδριο στο Λουτράκι

«Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία»,  είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν  στα πλαίσια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου, οι απόφοιτοι των Σχολών της Κ...