Μουσικές διαδρομές από τις «Αναδρομές» στη 10ετία του `60

  Μουσικές και τραγούδια από την  δεκαετία του `60 που έχει μία ξεχωριστή θέση στις μουσικές αναμνήσεις μας, τόσο  για τον  πλουραλισμό της στη δημιουργία νέων μουσικών τάσεων σε σχέση με τις υπόλοι...