Τα 6 Βασικά Συναισθήματα

Μιλώντας για το συναίσθημα, χρειάζεται να κατανοήσουμε πως πρόκειται για μια συνειδητή ψυχική εμπειρία που περιλαμβάνει τη φυσιολογική διέγερση και την ερμηνεία αυτής. Συνεπώς, αποτελείται από δύο παράγοντε...

Αχ αυτές οι προσδοκίες… πόσο ματαιώνουν!

Στη ζωή μας κάνουμε διάφορα πράγματα και έχουμε διάφορους στόχους που θέλουμε να καταφέρουμε. Όσο παραμένουν στόχοι, τότε και εμείς μπορούμε με περισσότερη ηρεμία να προσπαθήσουμε να τους υλοποιήσουμε. Δεν ...

Να γίνεις ο γονιός του μικρού παιδιού μέσα σου!

“Να γίνεις ο γονιός του μικρού παιδιού μέσα σου” αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος της ψυχοθεραπείας. Μόλις επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε ο θεραπευόμενος μπορεί να πορευτεί στη ζωή χωρίς να αγκιστρώνεται σ...

Η σημασία των πρώτων στιγμών μετά τον τοκετό

Εξαιρετικής σημασίας οι πρώτες στιγμές μετά τον τοκετό, για την μητέρα και το νεογέννητο. Οι πρώτες στιγμές είναι το πρώτο συναισθηματικό περιβάλλον που δημιουργεί τον αρχικό δεσμό ανάμεσα στους δύο. Για...

Απλά να Υπάρχεις

“Aπλά να υπάρχεις, σε κάθε λεπτό που είσαι, σε κάθε στιγμή που νιώθεις, σε κάθε επαφή που αποτελείς μέρος της. Απλά να σε ακούς σε κάθε στιγμή που σε αποφεύγεις, σε κάθε λεπτό που σε διώχνεις, σε κάθε στιγμ...