Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών: Τοποθετήσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο 5ης Νοεμβρίου 2015

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο  Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου, σχολιάζει η  Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Κορίνθου. Οπως: 1) Το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Γ...