Πατσαρίνος:Γιατί δεν ψηφίσαμε θετικά για τον χωροταξικό σχεδιασμό

«Πελοπόννησος Πρώτα»:Γιατί δεν ψηφίσαμε θετικά για τον χωροταξικό σχεδιασμό Στην 16η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 5/10/2015 μας απασχόλησε η μελέτη για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και την α...