Νέα χρηματοδότηση ύψους 700.000,00€ στον Δήμο Βέλου Βόχας.

Ένταξη του έργου με τίτλο ΄΄Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας΄΄ στο Πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ Μετά την οριστική έγκριση των 2.950.000€ για την αποπεράτωση του δημαρχείου μία ακόμη σημαντικ...

Οι χώρες της Ε.Ε. ενέκριναν την βοήθεια €3 δισ. στην Τουρκία

Την πρόταση για την χρηματοδότηση της Τουρκίας υπέγραψαν και τα 28 κράτη μέλη σε συνάντηση στις Βρυξέλλες, μετά την άρση του βέτο από την Ιταλία. Στο €1 δισ. σύμφωνα με το .euro2day.gr, η συνεισφορά της Κομισ...