Η οικολογική κρίση ως «πνευματικό πρόβλημα» και η ανθρώπινη Αξία

FILE PHOTO: Συνεργείο καθαρισμού προσπαθεί να καθαρίσει το μαζούτ από την παραλία των Σεληνίων στη Σαλαμίνα, Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017. Το πετρέλαιο διέρρευσε από το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου πλοίου "Αγία Ζ...