Εκείνες οι φιλίες που χτίζονται στα 30+ και κρατάνε μια ζωή

Τι είναι άραγε η φιλία και τι αντιπροσωπεύει για εμάς; Σίγουρα για τον καθένα είναι και κάτι διαφορετικό, το οποίο και γεννά ποικίλα συναισθήματα. Έχουμε γνωρίσει και έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι από τη ζω...

“Δεν είσαι φίλη μου πια!”

Tips για Γονείς - Βοηθώντας τα παιδιά μας να διαχειριστούν τις δυσκολίες στις φιλίες τους. Το παιδί μας έχει αναπτύξει τους πρώτους φιλικούς δεσμούς του και αναπόφευκτα αυτό μας προδιαθέτει και για τα πρ...