Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ τουριστικών ΜΜΕ

Παρατείνεται μέχρις τις αρχές Ιουνίου 2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για τ...