«Νέοι Δρόμοι»: Σχέδιο δέκα σημείων για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

  Ενσωμάτωση της πρότασης στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Την πρόταση για σύσταση μόνιμης διαπαραταξιακής - γνωμοδοτικής επιτροπής, με γεωγραφική αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση των τουριστικών...