«Πελοπόννησος Πρώτα»: OΧΙ στο «lifting» της ΤΕΡΝΑ!

Διαφωνούμε με τη συζητούμενη από την Κυβέρνηση τροποποίηση των όρων της σύμβασης  για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την  ΤΕΡΝΑ αλλά και με οποιαδήποτ...