Αντιμετωπίζοντας την αρνητική συμπεριφορά του μικρού παιδιού – Ο Κουβάς της προσοχής

Γράφει η  Αναστασία Στραβοράβδη - Καραλέκα Κοινωνική Λειτουργός - Σύμβουλος Θετικής Διαπαιδαγώγησης Κάθε ημέρα ο ψυχισμός των παιδιών αποζητά την πληρότητα σε δύο βασικούς τομείς, την προσοχή από το...

Αντιμετωπίζοντας την αρνητική συμπεριφορά του μικρού παιδιού – Η ανάγκη για αναγνώριση

                                           Γράφει η Αναστασία Στραβοράβδη - Καραλέκα Κοινωνική Λειτουργός - Σύμβουλος Θετικής Διαπαιδαγώγησης Μέρος Α Είναι γνωστή στους περισσότερους η εικόνα του "πεισμα...