Εκτός λίστας ΠΟΠ οι ελιές Καλαμών και η φέτα

Συμφωνία Ε.Ε.: Απροστάτευτα τα δύο προϊόντα στη Νότια Αφρική της Δανάης Αλεξάκη Εξαιρούνται της λίστας της «προστασίας» ευρωπαϊκών προϊόντων προέλευσης η φέτα και οι ελιές Καλαμών στο κείμενο της Συμφωνί...