Εγκαίνια στο εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σοφικού

Τα εγκαίνια στο εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σοφικού πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, σε χώρο που παραχωρήθηκε από ιδιώτη στην  περιοχή. Το αποτέλεσμα προέκυψε από την συνεργασία του δήμου Κορι...