Απονομή Πτυχίων στους μεταπτυχιακούς απόφοιτους προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Η τελετή απονομής μεταπτυχιακών τίτλων στους αποφοίτους της 1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και της 1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγ...