ΟΑΕΔ: Οκτώ νέα προγράμματα απασχόλησης.

Νέα προγράμματα απασχόλησης υλοποιεί ο ΟΑΕΔ τα οποία απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στόχος η αύξηση της απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων αλλά και ηλικιωμένων ,μακροχρόνια ανέργ...