Σωκράτης Λελέκος : Ο Ξένιος Ζευς μένει αλλού….

Οι σκέψεις και τα ερωτηματικά του Σωκράτη Λελέκου -που  αναζητά  τον Ξένιο Δία -  χρήζουν προβληματισμού  αλλά και απαντήσεων σχετικά με την αξιοπρεπή και σύγχρονη προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  αυ...