ΠΕΠ Πελοποννήσου : 3,3 εκ ευρώ συνδρομή στις δημόσιες δομές υγείας για τον έλεγχο Covid-19

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με 3,3 εκ ευρώ η συνδρομή στις δημόσιες δομές υγείας για τον έλεγχο της Covid-19 σε δομές μεταναστών / προσφύγων Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου εντάχθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχ...