Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο οφειλέτης έως τις 19 Φεβρουαρίου

ληροφορίες και Διευκρινήσεις δίνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας σχετικά με διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες. «Ο τροποποιημένος νόμος (4336/2015) ζητά να κάνει δικαστικές ενέργει...