Διεκδικώντας το Δικαίωμα στην… Ερημοποίηση των Θαλασσών μας!

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” μέσα από την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και τις  δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογεί...