Νέα Σχολική Χρονιά-Τι να ξέρω;

Την Τετάρτη  11 του Σεπτέμβρη  αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, και όλοι ευχόμαστε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς  ιδιαίτερα όμως στα πρωτάκια, να έχουν μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Οι γονείς είν...

ΕΚΠΟΙΖΩ : Συμβουλές για καλή Σχολική Χρονιά

Στις 11 του Σεπτέμβρη την Τρίτη αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, και όλοι ευχόμαστε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς  αλλά ιδιαίτερα στα πρωτάκια, να έχουν μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Οι γονείς εί...