Αγία και Μεγάλη Τρίτη

Αγία και Μεγάλη Τρίτη  σήμερα και επιτελούμε ανάμνηση της περί των δέκα παρθένων γνωστής παραβολής του Κυρίου, την οποία και μας παρουσιάζεται στο 25ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Η Εκκλησία μα...