Εκκλησίες… μολυβδωτές!

 Ζωντανή θρησκευτική κληρονομιά Είναι η θρησκεία μας, ο Χριστιανισμός, που μας οδηγεί και  μας οδηγούσε στο πέρασμα των αιώνων, στην ανάγκη να έχουμε έναν ιερό χώρο για να προσευχηθούμε προς τον Κύριο, να γα...