Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» έως τις 15/9/21

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημ...

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:Μεταπτυχιακές Σπουδές – «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2020-21 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές" Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί...