Μείωση κατά 28% στους μισθούς στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης

Την πρώτη θέση κατέχει στη μείωση των μισθών στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η Ελλάδα ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Παρότι σε άλλες άλλες χώρες που εφαρμόστηκαν σκληρά μνημόνια σαν αυτά της Ελ...