Η ωραιότερη λέξη της ελληνικής γλώσσας!

Ένα όμορφο δημοσιογραφικό παιχνίδι «Ποία είναι η ωραιοτέρα λέξις της ελληνικής γλώσσης;» αναρωτιόταν ο Πέτρος Χάρης (Ιωάννης Μαρμαριάδης 1902-1998) πριν από περίπου 80 χρόνια και ξεκινούσε ένα όμορφο ...