Νοσοκομείο Κορίνθου: Εξασφαλιστήκαν χρήματα για αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Στο Νοσοκομείο Κορίνθου θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν  τον παλαιό  εξοπλισμό  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας μέσα από την «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομεί...