ΚΑΔ : Οι τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων που ενισχύονται από 1η Απριλίου

 Οι κλάδοι που θα μπουν στο δίχτυ προστασίας τον Απρίλιο και στηριχθούν με πρόσθετες ελαφρύνσεις Του Τάσου Δασόπουλου Σε τρείς νέες κατηγορίες επιχειρήσεων με ίδιο βασικό πακέτο ελαφρύνσεων και πρόσθε...