Ινομυαλγια με κόπωση

Διάχυτος μυοσκελετικός πόνος , η Ινομυαλγία- (σύνθετη λέξη από το ινο-(ινωδης ιστός) και – μυαλγία(πόνος στους μυς)- ένα σύνδρομο που ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο. Για την  Ινομυαλγία με κόπωση αναφέρεται στις σ...