Με αυστηρότερα κριτήρια το επίδομα θέρμανσης

Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης Υπογράψε  το υπουργείο  Οικονομικών την απόφαση  για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης μόνο που αυτή  προβλέπει νέα αυστηρότερα κριτήρια για τους δικαιούχο...