Γυναίκα και μετά τα ….50

-Η γυναίκα  προχωρεί μέσα από τους κύκλους της γέννας, της παιδικής αθωότητας, της εφηβικής μετάλλαξης, της ωριμότητας και αναπαραγωγής, στην υποτροφή. Όλες αυτές οι περίοδοι χαρακτηρίζονται και από ανάλογο...