Νοσοκομείο Κορίνθου: Ενημέρωση για κινήσεις και ενέργειες με στόχο τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η διενέργεια διαγωνστικής διαδικασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιστημονικού...