Πλήρες αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους

Την εφαρμογή πλήρους αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων για πραγματικές χρεώσεις, σύμφωνα με τη διανυόμενη απόσταση, νομοθέτησε ο υπουργός Υποδομών. Η εφαρμογή πλήρους αναλογικού ηλεκτρονικού συσ...