Ο Βασίλης Νανόπουλος για τα Επιδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα

O υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης (2Δ) και ο πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ) Θωμάς Φωκ...